Psihološko svetovanje

1457926_99f7_2
 
 
Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki podpira posameznika, da poišče in najde lastne rešitve in potenciale. Psiholog svetovalec posameznika usmerja v raziskovanje lastnih zmožnosti, miselnih in vedenjskih vzorcev ter ovir. Svetovalec uporablja različne metode z namenom, da izboljša klientovo stanje, doživljanje, razmišljanje, kar vodi do osebnostne rasti in izboljšane kakovosti življenja. Pri svetovanju posameznik usvoji določene veščine spoprijemanja s težavami in vsakodnevnimi stresnimi situacijami, s katerimi si lahko kasneje pomaga sam.
 

Psihološko svetovanje se uporablja kot pomoč pri reševanju človekovih vsakodnevnih težav, težavah s sprejemanjem pomembnih življenjskih odločitev, obvladovanju prehodnih in zmernih depresivno – anksioznih motenj ter pri premagovanju psiholoških ovir za normalno in zadovoljno funkcioniranje v življenju.